Finger Print Gruppen

Generalforsamling

Navne notering Nordnet

Udenlandske aktier er ikke navnenoteret i samme forstand som danske. Hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal man kontakte Nordnet Bank AB for stemmeretsregistrering. Vær her opmærksom på at dette kun skyldes at man er udenlandsaktionær. Der gælder samme regler for en svensk aktionær som har danske aktier.