Finger Print Gruppen

Generalforsamling

Finger Print Cards

Denne webside er oprettet af Lars Gaba 
Således at det er muligt at indsende fuldmagt
til afstemmningen til Generalforsamlingen i 
virksomheden Finger Print Cards
Jeg kan kontaktes på følgende
lpeATgaba.dk  AT=@

Der er lige et par ting der skal undersøgesbla. det juridiske i denne indsamling og godkendelse af måden. Jeg tager fat på dette hos FPC.

Og så er siden under udvikling, oplægget her er lavet her til morgen og langt fra færdig. God weekend. 

Alle råd og ideer er welkommen

Udklip


loadposition user9
Navnenotering

At en aktie noteres på navn betyder, at investor får sit navn indskrevet i selskabets aktiebog. Ved navnenotering modtager selskabet dine adresseoplysninger, og selskabet kan således se hvem der ejer aktierne. Dette er ellers kun oplysninger som Værdipapircentralen er i besiddelse af.

Navnenotering er en forudsætning for, at man bliver inviteret til generalforsamling, at man kan stemme på generalforsamlingen samt at man kan modtage nyheder og regnskabsmeddelelser tilsendt fra selskabet. Navnenotering er frivillig og det sker ved henvendelse til depot-banken, oftest i forbindelse med købet. De kontoførende institutter indrapporterer navnenotering eller afnotering til Værdipapircentralen, som videregiver oplysningerne til det enkelte selskabs aktiebogsfører.